Jag är en erfaren barn och ungdomsterapeut, men har även även ett särskilt intresse för terapi med män som har relationssvårigheter, problem med aggressivitet och mansrollen i ett föränderligt samhälle.