Jag är specialiserad på par och familjeterapi, men arbetar gärna med individuella terapier. Mitt arbetssätt är systemiskt , lösningsinriktat och i mina individualterapier använder jag ofta ett affektfokuserat perspektiv och modern KBT som ACT.