Mitt namn är Axel Pettersson och jag är utbildad psykolog vid Stockholms universitet inom KBT (Kognitiv beteendeterapi). Har även läst humanistiska terapiinriktningar samt ACT (Acceptance Commitment Therapy) och schematerapi. Vanligaste metoden jag använder mig av är kognitiv terapi med fördjupning i schematerapi, efter inledande samtal bestämmer vi tillsammans vilken inriktning och metod som kommer att användas. För vissa passar inte en viss metod och då är det bra att kunna anpassa samtalen utifrån just dina unika förutsättningar. Länk till fakta om de vanligaste metoderna lägger jag nedan samt länk till en video där jag beskriver kognitiv terapi. 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=kognitiv+psykoterapi%2C+KPT

http://www.cbti.se/index.php?page=dynamic&choice=view&did=59

https://www.youtube.com/watch?v=LUxQW4qv7E8&t=112s

Jag erbjuder även parterapi för 1000 kr/timme och använder framförallt metoden IBCT (Integrative Behavioural Couple Therapy). Först sker en kartläggning där vi tillsammans försöker identifiera, definiera och isolera vilka stöttestenar som finns i relationen och sedan arbetar vi med Er dynamik för att kunna tillgodose bådas känslor och beteenden. En viktig aspekt är att det inte handlar om att ena parten ska skuldbeläggas och ändra hela sin personlighet utan förändring/hantering av det som inte fungerar ligger på en annan nivå. 

Andra tjänster inkluderar handledning, konsultation, utlåtande, intyg (exempelvis vid adoption) och föreläsningar, mer info finns på hemsidan:

axelpetterssonpsykolog.se

Välkommen!