Jag är legitimerad psykolog sedan 2006, med inriktning på KBT och compassion-fokuserad terapi. 

Utöver KBT har jag inspirerats av och fördjupat mig, både i forskning och upplevelsebaserat, inom ett antal olika områden: 
- Compassionfokuserad terapi och medkänsla inför andra och sig själv. 
- Stressrelaterad ohälsa - balans i vardagen, kroppen och sinnet. 
- Sömn! Jag har ett specialintresse kring hur sömnens vitala funktion kan stabiliseras och upprätthållas. 
- Positiv psykologi, dvs vetenskapen om vad som fungerar och leder till välbefinnande. 
- Mindfulness och meditation, utifrån principer från buddhistisk Vipassana-tradition. 
- Utveckling av ledare, grupp och organisation.  
- Parrelationer i alla dess olika former. 

Jag erbjuder stödsamtal, samtalsterapi, handledning och coaching till människor i situationer som: 
Ångest, Panik, Depression, Utmattning, Kris, Relationsbekymmer, Sömnstörning, Självkritik/låg självkänsla, Sorg eller mer diffusa grubblerier. 

Mottagning i lugna, trivsamma lokaler centralt i Örebro. (Eller videosamtal via säker länk i din webbläsare). 

Välkommen.