Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad vid det ansedda S:t Lukasinstitutet i Stockholm. Jag är också präst och har arbetat som församlingspräst i Svenska kyrkan i många år.
Jag jobbar såväl med korttidsterapier, som med djupgående långtidsterapier.
Ibland kan man behöva hjälp med att reda upp mer avgränsade problem och då kan det räcka med några enskilda samtal. Hur lång din terapi blir beror på vad du vill och behöver. Vi pratar oss fram till vad som kan vara det bästa för dig.
Även rådgivning, coachning, psykologiska samtal samt personal- och chefsstöd hjälper jag gärna till med.

Jag arbetar gärna integrativt, vilket innebär att inslag från olika terapeutiska inriktningar kan vävas in i terapin, för att hjälpa dig på bästa sätt. 
Du lämnas aldrig ensam i samtalet, utan det är viktigt att du känner att vi tillsammans arbetar för att du ska må bättre och hitta en väg framåt i livet.

Med många års erfarenhet av undervisning (psykologi, filosof, religion och kulturhistoria) av hörselskadade, döva och dövblinda gymnasieungdomar och vuxna, erbjuder jag också psykoterapi på teckenspråk.

Jag har inga krav på remisser och arbetar inte med landstingsavtal, så det går bra att söka kontakt med mig direkt. Enklast gör du det med ett mail eller ett sms. Du som är student betalar reducerat pris.