Jag heter Maja Koppfeldt och är Leg. Psykoterapeut psykodynamisk inriktning (PDT) med inriktning sexologi. Jag arbetar affektfokuserat utifrån ISTDP och har lång erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska diagnoser, ledarskap, trauma, incest, kroniska sjukdomstillstånd och sexologi. Jag arbetar på Livsanda Psykoterapi och vi är en klinik som finns i Västra Frölunda i Göteborg. Vi tar emot patienter dag och kvällstid både fysiska samtal samt via videolänk. 

Vid första tillfället går vi igenom din sökorsak, din livssituation, tidigare terapierfarenheter, aktuella symptom och talar om behandlingsmål. Om det känns bra efter första samtalet bokar vi upp en fast tid per vecka. Vi ses samma tid samma plats varje vecka för kontinuitet i behandlingen. 

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod grundad av Sigmund Freud.  Den har utvecklats och förändrats under det dryga århundrade som gått sedan psykoanalysen började växa fram och har förändrats i takt med att nya forskningsrön framkommit. Idag är PDT en modern och effektiv terapiform som erbjuder både längre och kortare behandlingar, beroende på patientens behov. Det finns många olika psykologiska problem där psykoterapi fungerar väl som tex ångest, depression, stress, trauma, incest, lågt självförtroende, destruktiva beteenden, sexuell problematik, sorg, återkommande konflikter etc. Läs mer på www.livsandapsykoterapi.se