Kontakt: 
Mob: 0721-865580
Mail: cinaskog@hotmail.com

Besöksadress:
Norra Allégatan 8 - Göteborg

Kort om mig:
Utbildad psykolog och psykoterapeut vid Göteborgs Universitet - Psykologiska Institutionen. Min inriktning är psykodynamisk. Ett perspektiv som ligger till grund för mitt sätt att möta en människas olika behov av psykologiskt stöd i stunden eller av psykologisk behandling över tid. Är diplomerad Mindfulnessinstruktör (steg 1 & 2) och kompletterar "grunden" med inslag härifrån samt valda delar utifrån det kognitiva beteendeterapeutiska området. 

Vad är psykodynamisk terapi (PDT)?
En grundtanke i psykodynamisk terapi är att psykiska symtom, t ex ångest, är meningsbärande och möjliga att förstå. Ytterligare en grundtanke är att våra relationer, framförallt tidigt i livet, har betydelse för hur vi förhåller till oss själva, andra och livet.
En del av arbetet blir dels att se till våra tidigare livserfarenheter, hur vi känner, tänker och förhåller oss till dem, dels förstå samband med livet här och nu.  

Vad är Mindfulness? 
Mindfulness är ett förhållningssätt som bidrar till att öka vår uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att bli medveten om vad som sker just nu utan att bedöma det som sker eller döma oss själva. Tanken är att vi genom att öka vår uppmärksamhet på hur vi förhåller oss i vardagen ökar vår förmåga att göra mer medvetna val.

Kan jag söka?
Enligt socialstyrelsen är psykodynamisk terapi ”inte begränsad till någon speciell målgrupp och kan ges till individer, par och grupper för olika problem”.

Hur går det till?
Ett första besök för att se till behov, önskemål och val av insats. 
Samtalen sker oftast regelbundet, vanligtvis en gång per vecka.

Hur länge?
Kortare konsultativt stöd - ett till fem samtal.
Fokuserad korttidsterapi  – cirka 10 till 20 samtal.
Psykoterapi - ett år eller längre. 

Oavsett insats bygger samarbetet på en tillitsfull och trygg relation; att det känns bra.

Erfarenhet: 
Har sedan 15 år tillbaka varit verksam som psykolog inom olika kommunala och regionala verksamheter, och arbetat kliniskt med bland annat: oro, ångest, stress, sömn, relationssvårigheter, självkänsla/självförtroende, matproblem, nedstämdhet, depression, trauma.

Övrigt:
Medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna, arbetar efter förbundets etiska regler. 
Har upprättad patientförsäkring
Registrerad hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)
Har F-skattsedel