Jag är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut med över 20 års arbete som kliniker bakom mig.  Har lång erfarenhet av behandlingsarbete med vuxna som lider av krisreaktioner, stress, utmattningsbesvär, depression, ångestproblem och andra vanliga psykiska svårigheter. Min mottagningsverksamhet är förlagd till Göteborg. Mitt arvode för bedömningssamtal är 950 kr, vid fortsatt psykoterapikontakt tillämpas inkomstbaserad prissättning. 

Jag har ett integrativt arbetssätt där metoden anpassas utefter den sökandes svårigheter. I mitt psykoterapeutiska arbete försöker jag därför förhålla mig flexibelt till metoden och anpassa den efter personen jag möter och de problem han eller hon brottas med. Jag ser det som grundläggande att stödja de jag arbetar med till ett meningsfullt liv där både det yttre - som exempelvis familj eller arbetssituation - och det man brottas med inombords är betydelsefullt att fokusera på. Utgångspunkten i det terapeutiska arbetet är alltid de aktuella svårigheterna, men ofta är det viktigt att sätta in dessa svårigheter i sammanhanget av ens tidigare livserfarenheter. I denna typ av arbete är det möjligt att undersöka vilka vägar till förändring som står öppna och vilka begränsningar man måste lära sig att leva med.