Jag har en bred erfarenhet som spänner från primärvård till psykiatrisk slutenvård. Det gör att jag kan åta mig alltifrån lätta kriser till svåra ångestsyndrom, och anpassa behandlingen efter just dina behov. Du kan kan vara säker på att få ett bra bemötande och ett ansvarsfullt omhändertagande, oavsett vad du har i bagaget. Jag arbetar främst utifrån KBT men har även utbildning i affektfokuserad korttidsterapi och EMDR. Välkommen att höra av dig!

www.ereniuspsykologbyra.se