Jag heter Annie Ekman och jag är Leg. Psykoterapeut, Fil.kand Psykologi. Jag är specialist i psykoterapi och samtalsmetodik med lång erfarenhet av hälsa och utveckling, både hos individer, grupper och i organisationer. Sedan 2009 har jag primärt jobbat psykoterapeutiskt inom primärvården och med egen mottagning. Mitt mål är att du ska få konkreta och hjälpsamma verktyg och strategier och en förbättrad relation till dig själv och andra. Att du känner ökad närvaro och frihet i ditt liv.

Du är välkommen som vuxen, som par eller ungdom och även utifrån din arbetsroll eller för en organisation. Tillsammans kartlägger vi var du är idag och vart du vill framöver, identifierar vad just du behöver för att komma dit. Min styrka är att skapa en värme, trygghet och öppenhet i samtalet och att leda dig i riktning till en kännbar förändring. Första samtalet börjar vi kartlägga och skapa en ram för vad vi tillsammans vill åstadkomma.

Med hjälp av analys och hjälpsamma verktyg söker vi efter mönster och hinder, nya insikter och skapar läkning av känslomässiga sår som du har med dig sedan tidigare. Jag arbetar evidensbaserat och har min teoretiska bas i KBT med Schematerapeutiska inslag, men arbetar transdiagnostiskt, dvs jag tar ansvaret för att vi arbetar med hjälp av de/den metodik, teknik eller psykoterapi som leder dig mot dina mål på bäst sätt.

Utöver psykoterapi erbjuder jag coachning för individer eller grupper, chefer och karriärrådgivning. Jag är beteendevetare och civilekonom med inriktning kommunikation och strategi.
Välkommen!