Mitt namn är Paula Terselius. Jag har arbetat som psykolog i 10 år och har en bred erfarenhet av många olika sorters psykologisk problematik och sammanhang. Min drivkraft som psykolog är att förändring, läkning och utveckling är möjligt och en naturlig del av livet. Psykisk smärta är också en del av livet, men ibland upplever vi den för stark, för intensiv eller bara obegriplig. Ibland finner vi inte vägen på egen hand utan behöver stödet av någon professionell. Det är här den psykologiska kunskapen är så viktig och kan göra skillnad. 

Jag har arbetat inom psykiatrin, med både barn, ungdomar och vuxna. Jag har arbetat inom företagshälsovården med uppdrag gällande psykosocial arbetsmiljö och på arbetsförmedlingen med arbetspsykologiska frågor. Jag har specialiserat mig inom områden som stress- och utmattning, kris- och trauma, ätstörningar och neuropsykiatri. 
Utöver detta är jag utbildad yogalärare i Mediyoga som är en metod som bland annat används som komplement i rehabilitering för stressrelaterad ohälsa, traumabearbetning och även för hjärtpatienter. Tekniker från mediyoga och mindfulness kan vara värdefulla komplement i en psykologisk behandling.