Jag försöker att tillsammans med dig förstå vad som är kärnan i ditt problem, och hitta lösningar för det. Ofta har våra negativa känslor ursprung i relationer till andra människor, och vi kan ha återkommande mönster i hur vi relaterar till andra människor. Det kan handla om människor på stan, chefer, kollegor och vänner, men ofta också människor som är närmast oss - som familj och våra partner.