Jag erbjuder psykoterapi till ungdomar och vuxna. Jag har en integrativ psykologutbildning och har fördjupat mig i flera olika behandlingsmetoder. Min grundsyn är psykodynamisk och den metod jag främst utgår från är ISTDP - affektfokuserad korttidsterapi.

Kroppen behöver få vara med i ekvationen. Vi upplever världen här och nu med våra sinnen. Därför inspireras jag även av ekopsykologi, gestaltteori och olika metoder för kroppsterapi och medveten närvaro.

Jag utför även begåvningsutredningar och neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Jag har bred erfarenhet av neuropsykiatri och de svårigheter som medföljer med diagnoser som ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Min mottagning finns på Öster i centrala Örebro.