Jag har arbetat som speciallärare i kommunen under många år. Efter vidareutbildning till psykoterapeut med inriktning mot systemisk familjeterapi riktade jag in mig på handledning till personal inom förskola och skola. De senaste åren har jag varit konsult inom företagshälsan, där jag främst arbetade med stress och utmattningsproblematik.
Jag arbetar nu privat med mottagning i Valla i Linköping med enskilda individer, par och föräldrar som behöver stöttning i sin föräldraroll. Fokus är på förståelse av beteendemönster och destruktiva känslor och hur dessa påverkar mående, självkänsla och relationer. Med denna förståelse kan vi arbeta vidare med att skapa de förändringar som behövs.

Läs gärna mer på hemsidan Tenda psykoterapi & konsult AB. Välkommen att kontakta mig!