Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med privat mottagning i Valla, Linköping. Jag har stor erfarenhet av att möta människor i olika åldrar som drabbats av problem och av olika orsaker fastnat i svåra livssituationer. Med grund i psykodynamisk teori  och KBT arbetar vi tillsammans med hur aktuella problem eller livsfrågor samspelar med tidigare relationer och erfarenheter, hindrar utveckling i livet och får betydelse för hur vi förhåller oss till oss själva och andra   Vi behöver förstå hur det är nu, vad som har haft påverkan  -och hur detta kan förändras. Jag arbetar med enskilda individer och har även lång erfarenhet av arbete med parterapi och föräldrar som behöver stöttning i sin föräldraroll.
Läs gärna mer på hemsidan Tenda psykoterapi & konsult AB. Välkommen att kontakta mig!