Jag har arbetat som psykolog och senare psykoterapeut sedan 80-talet inom både stat, landsting och kommun inom många olika områden och även haft privat psykologmottagning under många år. Utifrån alla dessa år av möten med människor med olika svårigheter och skeden i livet skulle jag vilja säga att för mig innebär psykoterapi en chans att förstå sig själv och sin omgivning och därmed en möjlighet att skapa ett liv som vi vill och önskar. 

Jag är inte så intresserad av diagnoser som ett sätt att beskriva problem utan ser varje människa som en livsberättelse. Vårt beteende har alltid en grund, en anledning som går att förstå. Utifrån den förståelsen kan vi skapa förändring. Vi människor kan utvecklas hela livet även om inte alla gör det. Ibland fastnar vi, stelnar i en form, känner inre tomhet eller brist på meningsfullhet. Då är psykoterapi en fantastisk möjlighet till förståelse som ger oss mod och kraft att hantera våra problem och återskapa meningsfullheten i våra liv.
Från början utbildade jag mig som psykolog i psykodynamisk och humanistisk terapi. Senare har jag även utbildat mig till psykoterapeut och utbildat mig i kognitiv beteendeterapi (KBT). Allt eftersom har jag integrerat dessa teorier och metoder och känner mig idag trygg med att kunna vara flexibel i mitt arbetssätt. 

De senaste åren har jag börjat arbeta mer inriktat mot Compassionfokuserad terapi (CFT) som jag funnit kombinerar en mångfald av de terapiinriktningar som passar mig. CFT är starkt evidensbaserad, dvs arbetar med metoder som visat sig fungera i praktiken.
Jag arbetar nu på mottagning i Vallaområdet i Linköping dit du är välkommen!
Läs gärna mer på hemsidan Tenda psykoterapi & konsult AB