Legitimerad psykoterapeut med flerårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med individer och familj. Med bred kompetens gällande behandling av områden såsom stress/utmattning, oro, ångest, PMDS, nedstämdhet, självkritik och skam samt relationella svårigheter. Specialiserad inom krishantering (traumatiska händelser, separationer, sorg) samt våld i nära relation, sexuellt våld, sexualitet och psykosexuell hälsa. HBTQ-kompetens. 

Jag erbjuder kortare eller längre samtalskontakt beroende på problemområde och behov,  alternativt mer allmän personlig utveckling eller förändring inom något livsområde. Samtalen kan ske på mottagning eller över videolänk. 

Jag utgår ifrån en kognitiv beteendeterapeutisk bas där vi tillsammans undersöker hur de svårigheter du upplever kan förstås och förändras utifrån inlärningsteoretiska, kognitiva och emotionella processer. Jag har fördjupad kompetens i traumabehandling (Prolonged Exposure, PE), compassionfokuserad terapi (CFT) och dialektisk beteende terapi (DBT). Arbetar vid behov med kroppsfokuserade interventioner såsom medicinsk yoga.  

Jag arbetar med individuella psykoterapier men välkomnar också att partner deltar vid behov. Erbjuder också stöd till anhöriga. 


Varmt välkommen att boka en tid!