Legitimerad psykoterapeut med flerårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med individer och par. Med bred kompetens gällande behandling av områden såsom stress/utmattning, oro, ångest, PMDS, nedstämdhet, självkritik och skam samt relationella och sexuella frågeställningar. Specialiserad inom krishantering (traumatiska händelser, separationer, sorg) samt våld i nära relation, sexuellt våld och psykosexuell hälsa. HBTQ-kompetens. 

Jag erbjuder kortare eller längre samtalskontakt beroende på problemområde och behov,  alternativt mer allmän personlig utveckling eller förändring inom något livsområde. Samtalen kan ske på mottagning eller över videolänk. 

Jag utgår ifrån en kognitiv beteendeterapeutisk bas där vi tillsammans undersöker hur de svårigheter du upplever kan förstås och förändras utifrån inlärningsteoretiska, kognitiva och emotionella processer. Jag har fördjupad kompetens i traumabehandling (Prolonged Exposure, PE) och compassionfokuserad terapi (CFT). Arbetar vid behov med kroppsfokuserade interventioner såsom medicinsk yoga.  

Jag erbjuder stöd och psykoterapi till individer och par. Min mottagning finns på Mariatorget/St Paulsgatan. 

Varmt välkommen att boka en tid!