Jag är legitimerad psykolog sedan 2008 och arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har arbetat med vuxna på behandlingshem specialiserat på tvångssyndrom (OCD), med psykologisk behandling för ångest, depression, stress och smärta inom primärvården, och inom behandlingshem/skola för ungdomar med neuropsykiatrisk problematik.