Jag är legitimerad psykoterapeut, handledare i skola och förskola samt kurator med lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris, i önskan om förändring och med existentiella frågeställningar. Mottagningen ligger i Farsta C nära parkering, t-bana och buss. 
Jag har lång erfarenhet av arbeta med  familjer, par och enskilda i behov av samtal och stöd utifrån svåra livserfarenheter eller där relationerna eller tillvaron inte ger det man önskar, det kan handla om par- eller familjerelaterade bekymmer, ensamhet eller i yrkesrelaterade frågor.  Jag har även arbetat många år med familjer med unga med skolproblematik och npf-relaterad problematik. Beroende på vad man söker hjälp för använder jag mig av olika arbetsmetoder för att möta just dina bekymmer och funderingar.  I mitt arbete utgår jag främst från ett relationellt och existentiellt perspektiv. På min hemsida, www.metzterapi.se kan du läsa mer om mig och vad jag arbetar med. Välkommen att kontakta mig här eller via min hemsida!