Irene Andersson KBT & Existens.
Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Utöver detta har jag även utbildat mig inom ACT, Acceptance Committment Therapy, som är en utveckling av KBT. Existentiella frågor är viktiga och jag har valt att fördjupa mig även inom detta område. Som psykoterapeut med inriktning KBT arbetar jag med metoder som har stöd i forskning. Tillsammans anpassar vi dessa till den verklighet du lever i.

Det finns olika anledningar att  söka sig till psykoterapi, exempelvis att lära känna sig själv bättre, att det finns något som upplevs problematiskt eller behov av stödsamtal och konsultation.

Den problematik jag främst har erfarenhet att arbeta med är nedstämdhet, ångest, sömnstörning, kriser, IBS, sviktande självkänsla, stress och utmattning.

Jag tar även emot par som önskar samtal. Parsamtal 60 min 1000 kr, 90 min 1500 kr.