Pdt med inslag av KBT, känslofokuserat, mindfulness. Är certifierad EMDR-terapeut och familjeterapeut. Ångest, depression, relationsproblem, livskriser, PTSD.