Jag är psykolog, psykoterapeut och handledare. 
Jag ger individanpassat stöd och behandling i flertalet olika problemområden. Inom ångestproblematik har jag vana att arbeta med social fobi, OCD, panikångest, GAD, hälsoångest med mera. Andra vanliga problem jag arbetar med är depression, prokrastinering, stress, låg självkänsla och relationssvårigheter.  Jag har kunskap inom neuropsykiatriska frågeställningar som ADD, ADHD och funktionsvariation inom autismspektrum.
Förutom individuella kontakter arbetar jag även med parterapi samt gruppbehandlingar exempelvis för social ångest.  
Vad det gäller handledning erbjuder jag detta både med inriktning på psykoterapi (KBT) och verksamhetshandledning till arbetsgrupper.
De uppdrag inom arbetslivet jag åtar mig är exempelvis chefsstöd och konflikthantering 
Jag erbjuder också olika utbildningsinsatser till företag. Exempelvis kan det handla om att ge medarbetare med ledningsuppdrag eller personalansvar ökad kunskap om psykisk ohälsa.