Vill du få hjälp att komma vidare i livet? Skulle du vilja förändra dig, dina relationer eller din livssituation? Eller behöver du prata med någon för att klara av livet här och nu? Hos mig kan du söka hjälp vid kris, oro, ångest, tomhet nedstämdhet och depression. Jag kan också vara en hjälp för dig som vill tydliggöra sina mål, anta nya utmaningar och utvecklas.

Mitt arbete utgår från en psykodynamisk grundsyn med ett relationellt förhållningssätt och med fokus på affekter/känslor. Mitt arbete präglas också av normkritiskt och interkulturellt perspektiv. Som psykoterapeut har jag särskilt intresserat mig för familjerelationer, separationer, anknytningstrauma, adoption och erfarenheter av rasism.  

Fokus för mitt arbete är relationer. Vi formas av våra erfarenheter av att vara med andra, särskilt de relationer vi har som barn i familjen och till andra viktiga vuxna. Det är också i relationer som vi kan få nya erfarenheter och ändra vår uppfattning av och förväntan på oss själva och andra. Relationen till psykoterapeuten kan vara en trygg bas för att utforska tidigare och nuvarande relationer och för att pröva nya förhållningssätt.

Vill du få hjälp att komma vidare i livet? Skulle du vilja förändra dig, dina relationer eller din livssituation? Eller behöver du prata med någon för att klara av livet här och nu?

Psykoterapi kan var ett sätt att komma igenom ag är bra på att lyssna och kan hjälpa dig att hitta sammanhang, mening och nya perspektiv.

Samtal kan vara ett sätt att tydliggöra vad du vill och hur du kan uppnå dina mål. Vill du utvecklas och anta nya utmaningar? Kanske vill du hitta en bättre balans i livet?