Jag driver min samtalsmottagning KBT-verkstan tillsammans med min kollega Kattis i centrala Borlänge. Det är 5 minuters promenad från resecentrum i Borlänge.
Jag är legitimerad sjuksköterska med specialist utbildning inom Hälso och sjukvård och har därigenom även en bred kompetens inom medicinska problem och samtalsteknik.  Jag är utbildad till legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning.  Jag har arbetat som distriktssköterska i 10 år, därefter som rehabiliteringscoach och företagssköterska innan jag utbildade mig inom samtalsbehandling med inriktning KBT. Jag har arbetat med behandlande samtal sedan mitten av 2000. Jag lägger speciell vikt på anknytningsmönster, alliansbyggande (samarbetsrelation mellan terapeut och klient) och känslomässig interaktion under samtalen. Jag är specifikt utbildad i traumabearbetning för barn från 7 år och vuxna.

Under bedömningssamtalet som är 90 minuter långt så får klienten berätta om det som upplevs som problemet och tillsammans kartläggs detta och sammanfattas med en beskrivning av vad man kan göra åt problemet som klienten har.  Jag använder mig av KBT och ACT som teoretisk ram. Jag har även parterapi med inriktning IBCT.  Jag är speciellt intresserad av stressrelaterade symtom, ångestproblem, sömnstörningar, ledarskapsutveckling samt olika former av relationsproblem i nära relationer eller på arbetsplatsen. Jag arbetar gärna med handledning för personalgrupper eller praktiserande samtalsterapeuter inom KBT. De som kommer till min mottagning har exempelvis problem med sin självkänsla, upplever sig ha ett stressat liv, svårt att handskas med relationer, behöver stärka relationen till nära anhörig eller utveckla sin parrelation. Det kan även vara en personlig kris eller har ett lidande under lång tid som på olika sätt behöver bearbetas eller hanteras.  Personer kommer med önskningar om att få en förklaring till lidandet eller har diagnoser de vill påverkar såsom depression, ångestsjukdomar, ADHD, ADD, högfungeranade autism, bipolär sjukdom mm. Jag samarbetar med företagshälsovård och är underleverantör till ett par FHV av beteendevetartjänster. Jag levererar även tjänster åt försäkringsbolag och via remiss till Regionen. Min mottagning är öppen för besök av privatpersoner, anställda/arbetsgivare, par, familjer, grupper. Jag levererar samtalstjänster under KBT"paraplyet" och har klienter från 7 år och uppåt,  handledning för personal och samtalsterapeuter,  föreläsningar och utvecklingsdagar, utbildningar utifrån offert inom hälso- och sjukvård samt psykisk ohälsa.