Jag har en bred bakgrund som psykolog och har arbetat inom psykiatri, primärvård och företagshälsovård som anställd. Primärt arbetar jag utifrån en kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) metod men använder även när lämpligt en del teori och metod från modernare inriktingar som fokuserar på acceptans, medveten närvaro och medkänsla. Jag har genomfört långt över 5000 terapeutiska samtal.

Vanliga områden som jag arbetar med är stress, låg självkänsla/självförtroende, seperationer, nedstämdhet, personlig utveckling, ångest, oro och kriser. Under 2019 har jag även gått en utbildning för att arbeta med personer som söker hjälp att integrera psykadeliska upplevelser.

Det första du kommer märka är att jag lyssnar uppmärksamt utan att döma. Jag är också ganska aktiv i min roll som psykolog och ställer frågor för att klargöra vad du menar. I min behandling arbetar jag med att analysera, förstå och påverka beteenden, tankar och känslor. Du kan behöva hjälp att reda ut något om dig själv, dina relationer och den verklighet som du lever i. Centralt i mitt arbete är att att vi tillsammans formulerar vad som är viktigt och arbetar mot mål och konkreta lösningar. Lösningar som du kommer att uppleva är möjliga att genomföra för dig.