Min ambition som psykolog är att att du som kommer till mig skall känna dig lyssnad på och professionellt bemött. Jag är noggrann med mina bedömningar och behandlingsplan. 

Jag har varit legitimerad psykolog sedan 2007 och har bred erfarenhet av svårigheter som en kan stöta på i livet. Stress, utmattning, arbetsrelaterade problem har jag mycket erfarenheter av. Även depression, ångest, ätstörningar och relationssvårigheter är jag väl förtrogen med. 

Jag har även senaste 5 åren varit inriktad på idrottspsykologi och prestationspsykologi. Jag har hjälpt ett antal elitidrottare ta ädla medaljer på de stora mästerskapen. Men även hjälp dem när det varit tufft och de upplevt psykisk ohälsa. 

Är även HBTQ certifierad. 

Varmt välkommen!