Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och auktoriserad handledare i psykoterapi.
Jag arbetar med Relationell Psykoterapi som är en psykodynamisk psykoterapi som är metodneutral och utgår från samarbetet mellan klienten och terapeuten.
Jag har skrivit en hel del om detta, bl.a. en introduktionsbok.
Mer information finns på min hemsida www.tomaswange.se