Jag är legitimerad psykolog utbildad vid Uppsala universitet och har arbetat inom ett flertal områden som skola, specialistpsykiatri för vuxna och barn- och ungdomspsykiatri. 
Du kan komma till mig för stödjande samtal, krissamtal och psykoterapi individuellt eller som par. Du kan bland annat få hjälp med problem i nära relationer, livskriser, nedstämdhet, ångest, stresshantering och dåligt självförtroende. Jag hjälper även till med neuropsykologiska frågeställningar. Mina sessioner pågår i 60 minuter.

Min grundinriktning är psykodynamisk terapi, PDT men då jag strävar efter en individuellt anpassad behandling använder jag också min kompetens inom kognitiv beteendeterapi, KBT och compassion fokuserad terapi, CFT.