Jag arbetar med enskilda samtal utifrån kognitiv beteendeterapi. Vanliga svårigheter kan vara sömnproblem, stress, oro, ångest, depression och kris.   Ett annat av mina specialområden är neuropsykiatrisk problematik. Jag arbetar både med personer med diagnoser och deras anhöriga. Genom kunskap om hur man kan anpassa vardagen utifrån att man själv eller någon i ens nära omgivning har en neuropsykiatrisk diagnos kan man ofta få vardagen att fungera mycket bättre.   Jag arbetar också som livs- och karriärcoach. Vi utgår från vad det är som motivera dig, vad som hämmar din utveckling och din karriär, hur man nyttjar sina styrkor och hanterar sina svagheter, och hur du kan nå din potential.  Jag arbetar mycket med parterapi/familjeterapi. Vanliga områden är konflikthantering, kommunikation, tillit, hur man hittar tillbaka till varandra och intimitet.   

Det är inte alltid vi har valt det som händer oss, men vi kan välja hur vi ska förhålla oss till det. När vi är medvetna om våra tankar, känslor och beteende kan vi i viss mån välja att förändra dem. Vi kan påverka hur varaktiga känslor ska vara och vi kan välja vårt beteende i förhållande till dem. Ibland kan man behöva hjälp från någon annan som med frågor och stötning hjälper en att förstå och hantera det som händer i livet.   I samtal talar vi om din aktuella situation. Vad du vill? Vad du kämpar med just nu som påverkar ditt mående i nuet och om hur tidigare erfarenheter påverkar dina tankar och känslor idag. Du får möjlighet att få kunskap om hjärnan och kroppen för att få en ökad förståelse och medvetenhet kring vad som händer med oss vid olika känslomässiga reaktioner, hur vi fungerar i olika relationer, grupper och organisationer, hur vi kan påverka vårt mående för att må bättre och kunna hantera utmaningar, stress, sömnsvårigheter, depressioner, ångest m.m.  

Jag är utbildad i kognitiv beteendeterapi, (KBT) Acceptance och Commitment Therapy (ACT), Compassionfokuserad terapi och Mindfullness, Just nu går jag en coachningutbildning för att få en EMCC- certifikation julen 2019. För mig är det viktigt att vara uppdaterad på forskning och utveckling inom neurovetenskap och psykoterapi.