Jag är legitimerad psykolog med psykodynamisk inriktning. Jag är utbildad på Uppsala Universitet och har varit yrkesverksam sedan 2013.
Jag har erfarenhet från arbete inom psykiatrin på både på ungdomspsykiatrisk mottagning och olika mottagningar inom specialistpsykiatrin för vuxna. Jag har även jobbat med barn och vuxna med funktionshinder inom habiliteringen. 

Till mig kan du komma för samtal om du upplever:
- oro
- nedstämdhet
- livskris
- relationsproblem
- posttraumatisk stress (PTSD)
- dålig självkänsla / dåligt självförtroende
- svårigheter att hantera känslor

Psykodynamisk terapi utformas individuellt efter den person som söker och dess innehåll och omfattning varierar därför utifrån problemens omfattning och vad man vill uppnå för typ av förändring. Sviktande mående som till exempel nedstämdhet och oro är ofta ett tecken på att någonting i livet inte står rätt till och en stor del av terapin fokuserar på att synliggöra orsakerna till att att den som söker inte mår bra. Ofta handlar det om negativa livsmönster som uppkommit ur tidigare erfarenheter och som kanske en gång varit hjälpsamma men som i den aktuella situationen inte längre är adaptiva. Att förstå sina mönster mot bakgrund av sina tidigare erfarenheter ger möjlighet att i nuet välja ett annat sätt att förhålla sig och detta påverkar i sin tur måendet. 

Jag arbetar även med terapiformen EMDR för bearbetning av trauman och andra negativa livshändelser.

Jag har mitt mottagningsrum på Drottninggatan 12 i Uppsala
Läs mer på: egerlidpsykologtjanst.se