Jag arbetar som legitimerad psykolog på Psykologpartners utifrån metoderna KBT och ACT, som bygger på gedigen forskning och har visat sig hjälpsamma för många olika svårigheter. 

Jag har kompetens inom stress, utmattningssyndrom och smärta, samt olika typer av ångest, oro, nedstämdhet, ätstörningar och sömnsvårigheter. Jag är också van att möta personer som söker för t.ex. relationssvårigheter och kriser, och har även HBTQ-kompetens. En behandling börjar alltid med att vi gör en kartläggning av dina besvär och önskemål, sedan bestämmer vi tillsammans vad vi ska fokusera på och du får ta ställning till om du vill gå vidare. Under behandlingens gång utvärderar vi regelbundet om den är hjälpsam, och mot slutet sammanfattar vi och utformar en vidmakthållandeplan. Många gånger innebär en behandling att livet kan börja kretsa mindre kring att försöka undvika obehag, och mer om att röra sig mot det som känns viktigt och meningsfullt. 

Sedan jag började jobba som psykolog 2009 har jag bl.a. arbetat inom olika psykiatriska verksamheter och inom det beteendemedicinska fältet med bedömning, behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid sidan av mitt nuvarande arbete är jag även involverad i en forskningsstudie om internetbaserad KBT vid provocerad vestibulodyni, som en del i min vidareutbildning till specialistpsykolog i klinisk psykologi, inriktning psykologisk behandling/psykoterapi. 

På Psykologpartners arbetar ca 100 legitimerade psykologer. Vi arbetar med KBT och ACT på 8 orter i Sverige samt digitalt. I Umeå håller vi till i trevliga lokaler på våning 9 i Thulehuset, Storgatan 38. Du kan läsa mer om Psykologpartners på www.psykologpartners.se

Du kontaktar mig enklast genom att fylla i kontaktformuläret på vår hemsida här:
https://psykologpartners.se/kontakt 

Varmt välkommen att höra av dig!