Jag är född och uppvuxen i Ungern, kom till Sverige 1965. Då var jag yrkesfotograf och grafiker. Jag påbörjade mina studier i Uppsala Universitet och tog psykologexamen 1971. Utöver den sedvanliga yrkeskombinationen ( sociologi, pedagogik och psykologi) ingick fyra 5 betygskurser i beteendeterapi samt 10p i sexologi och 10 i hypnos. Jag arbetade redan under studietiden som konstterapeut på Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Där gjorde jag även min psykologpraktik. 1972 fick jag anställning vid Göteborgs Skolförvaltning som forskning- utveckling- och gymnasiepsykolog. Jag hade då ansvar för den psykologiska servicen för alla gymnasier i Göteborg samt ledde praktikantutbildningen i tio år. Jag gjorde då ett antal studier om t ex sömnvanor, matvanor, dimenorrhea och premenstrual tension hos gymnasieelever. Jag hade även ett antal projekt om avslappning och hypnos. Jag arbetade inom sportpsykologi och utvecklade mental terapi program för konståkare och tennisspelare. Jag lärde barn att simma med hjälp av hypnos och mental träning. Jag doktorerade i psykologi 1979. Min avhandling hette: "Relaxation and its clinical applications." Därefter arbetade jag som forskarassistens på Psykologiska Institutionen i Göteborg, och ledde doktorandkurser i klinisk psykologi med beteendeinriktning. 

1982-83 arbetade jag i Los Angeles som lärare i barnpsykoterapi vid Pepperdine University och arbetade som psykolog på två huvudvärkskliniker. 1983 startade jag  tillsammans med min fru, sedermera professor i Neurologi, Göteborgs Smärtklinik, där har jag varit och är vd och tar hand om den psykologiska delen av verksamheten. Jag har även gått i fortbildning i Stockholm och blev specialist inom klinisk psykologi. Jag har då började arbeta med kognitiv beteendeterapi. 2016-2017 har vi även arbetat för Göteborgs kommun, mestadels med psykologisk hjälp för hälso- och skolpersonal. Jag är fortfarande mycket aktiv och arbetar varje dag, jag tycker mycket om mitt yrke, att hjälpa människor. Jag har varit radiopsykolog både i Budapest och i Los Angeles, som är inte samma sak som internet, men ändå. Jag arbetar också som konstnär ,min senaste utställning hette "The Power of Colors".

Jag har skrivit sex böcker i psykologi ( Barnet i spegeln, Boken om avslappning är de mest kända i Sverige). Jag har även skrivit en bok om mig själv som säljs fortfarande i Sverige med titeln Pojken med Davidsstjärnan. Jag arbetar med både barn och vuxna.