Jag är legitimerad psykolog sedan 2000, specialist i psykologisk behandling och leg. psykoterapeut med inriktning KBT. Jag har mer än 18 års klinisk erfarenhet från bland annat primärvård, psykiatri och rehabilitering och lång erfarenhet av att arbeta med KBT för de flesta psykologiska problem, men främst ångestproblem (vuxna). Under de senaste två åren har jag lett ett projekt i Region Skåne, som kallas ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården". Inom ramen för detta projekt har jag utbildat hundratals sjuksköterskor, läkare och andra vårdprofessioner kring psykisk ohälsa. Jag har verkat som ledamot i det nationella primärvårdsrådet och har pågående uppdrag för Socialstyrelsen. Jag är en stark förespråkare för att psykologiska behandlingsinsatser ska vara välgrundade i forskning och därför också emellanåt en flitig debattör i frågor som rör evidensbaserad behandling vid psykisk ohälsa. 2018 publicerade jag tillsammans med professor Lars-Gunnar Lund en studie över effekterna på en tre-sessioners korttidsbehandling för panikstörningar: Hall, C.B. & Lundh, L.G. (2018). Brief therapist-guided exposure treatment of panic attacks: A pilot study. Behavior Modification.

I dagsläget delar jag min tid mellan att undervisa, konsultera och bedriva min egen psykoterapeutiska verksamhet. Jag är sakkunnig vid Socialstyrelsen i arbetet med de nationella riktlinjerna vid ångest och depression. behandlar företrädesvis ångestproblem, stressrelaterad ohälsa och problem som uppstår i rollen som förälder.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida www.bergmarkconsulting.se.