Jag är legitimerad psykoterapeut och diplomerad parterapeut med många års erfarenhet av terapeutiska samtal. Min mottagning är på Karlavägen i Stockholm och jag arbetar även med digitala samtal.

Anledningarna till att Du söker mig kan vara olika: Kanske känner Du dig vilsen i livet. Kanske har Du svårt att balansera krav som andra ställer på dig eller Du ställer på dig själv. Kanske bär Du på minnen och erfarenheter som plågar dig eller har varit med om en smärtsam händelse. Eller kanske hamnar Du ständigt i destruktiva relationer. Kanske har Du en låg självkänsla/självmedkänsla som begränsar dig i ditt liv. Eller lever i en konfliktfylld relation. Kanske har Du fastnat i ständigt negativa tankemönster och känslor av ensamhet, skam, nedstämdhet, ångest, stress eller att kroppen reagerar med olika besvär. Eller så är ni ett par, som fastnat i mönster av konflikter och har svårt att kommunicera.

Jag arbetar utifrån KBT med inslag av bl a ACT, self-compassion, mindfulness och anknytningsteori.  Det är ju så mycket som hänger ihop: vår personlighet, arv, anknytning, erfarenheter och budskap under uppväxten och genom livet, nuvarande livssituation och relationer, fysisk hälsa mm. Psykoterapi är ett utforskande arbete som vi gör tillsammans. En viktig grund för terapin är en trygg relation mellan oss för att skapa utrymme för nya insikter för att möjliggöra arbete mot förändring. Du är expert på ditt liv - och jag bidrar med min kunskap och erfarenhet. Hemuppgifter, som Du får göra mellan sessionerna, är ett viktigt inslag i KBT: den största delen av terapin sker ju faktiskt i praktisk övning i det "verkliga" livet, utanför terapirummet!  

För dig som är student eller pensionär erbjuder jag samtal till en lägre kostnad (700:- istället för 950:-). Sessionerna är ca 45 minuter. För dig som vill arbeta tillsammans med din partner är sessionerna 90 minuter (kostnaden är 1300:-) . Jag har möjlighet att erbjuda kvällstider och även enstaka lördagstider.
Välkommen att boka tid via mail!