Hej,
Jag har mångårig erfarenhet av psykologisk behandling enligt KBT och arbetar bl.a. med områden som stress och utmattning, krissamtal, sömnutredning och sömnbehandling, ångest och nedstämdhet, låg självkänsla, oro, trauma, tvång, hypokondri, panikångest, social ångest, prestationsångest. Jag arbetar också med relationsproblem och erbjuder parsamtal, arbetar med gruppen ung vuxna (13-24 år).

Jag erbjuder handledning till psykologer, psykoterapeuter och även andra yrkeskategorier exempelvis på vårdcentraler.  Jag samarbetar med Skandia, Sophia Rehabcenter, Länsförsäkringar samt Karolinska Institutet där jag handleder studerande på psykologprogrammet.

Jag arbetar också med karriärvägledning, coachning, chefstöd på olika arbetsplatser.

Människor som är sjukskrivna behöver stöd för att kunna arbeta med återhämtning och få bättre färdigheter för att kunna komma tillbaka till arbetet.
Jag erbjuder arbete med rehabilitering och återhämtningsprogram i samarbete med arbetsgivaren, läkare, företagshälsovård.

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med formell utbildning i handledning i KBT.