Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, och tar emot klienter på en centralt belägen mottagning på Östermalm i Stockholm. Du kan vända dig till mig för både längre och kortare kontakter. Jag har stor erfarenhet av att möta ungdomar och vuxna med vitt skilda svårigheter och symtom. Jag utgår från en psykodynamisk och relationell grundsyn, men har genom åren tagit intryck av fler psykoterapeutiska metoder; bl a KBT, ACT och MBT. Jag har även en grundläggande utbildning i klinisk hypnos. 

Jag arbetar integrativt, vilket innebär att jag anpassar mitt förhållningssätt till dig som individ och den livssituation du befinner dig i. Min ambition är att möta dig där du befinner dig, utifrån dina önskemål och behov. 

Kontakta mig per mail eva-maria@psykoterapeuta.se, alternativt eva-maria@psykoterapipaostermalm.se För mer information gå till min hemsida www.psykoterapeuta.se