Jag är socionom och leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, men arbetar även vid behov integrativt med inslag av andra psykoterapeutiska metoder. Jag har drygt 30 års erfarenhet av olika slags samtalsbehandlingar och olika problemområden som ex stress, utmattning, depression, ångest, kriser, relationsproblem, låg självkänsla.