Jag är leg. psykoterapeut och har utbildning och erfarenhet att arbeta med  KBT samt terapimetoder såsom Prolonged Exposure, DBT och Compassionfokuserad terapi. Specialistkunskaper och lång erfarenhet att arbeta med personer med ätstörningar och trauma. Även lång erfarenhet att arbeta med annan psykisk problematik såsom ångest, nedstämdhet och stress i olika former.