KBT-Psykolog med lång klinisk erfarenhet från barn och vuxenpsykiatri samt privat verksamhet. 

Bra på oro, rädslor och ångesttillstånd samt nedstämdhet/depression hos barn, ungdomar och vuxna.

Jobbar även med till exempel tvångsproblematik (OCD), stress och relationsproblem.

Erbjuder även föräldrastöd och kan arbeta med hela familjer eller par.

Utlovar ett varmt, empatiskt och professionellt bemötande.