Under mina 12 år som psykolog har jag arbetat med både barn/tonåringar och vuxna inom både psykiatrin och habiliteringen. På detta sätt har haft äran att hjälpa personer som drabbades av olika besvär från lätt ångest till psykologiskt trauma. I behandling använder jag  PDT eller KBT beroende på klientens problematik och önskemål.