Jag är legitimerad psykoterapeut och har lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris, förändring och utveckling både i min roll som personalchef och som psykoterapeut. Jag arbetar mycket med fokus på par-, vänskaps- arbets- och föräldrar/vuxna barnrelationer samt problemområden och svårigheter som stress, trauma, uppbrott, otrohet, svårighet att stanna i relation, svårighet att påbörja relation, skilsmässa och separation, sorg, ångestproblematik, känsloreglering och nedstämdhet. Beroende på problemområde använder jag olika inriktningar och metoder inom KBT och PDT som affekt fokuserad terapi, compassion fokuserad terapi, schematerapi och emotionellt fokuserad terapi och parterapi. Vid de första träffarna får du beskriva det område i ditt liv  som du känner att du skulle vilja förändra och om din bakgrund.