Jag välkomnar både vuxna, ungdomar och barn vid t ex oro, fobier, depression, nedstämdhet, kriser (t ex cancer), ätstörningar, trauman (t ex sexuella övergrepp), social ängslan, stress, utmattning, sömnproblem, panikångest, bipolär typ 2, tvång, ADHD. Parterapi vid relationsproblem. Anhörigstöd vid sjukdomar i familjen. Föräldrastöd kring barn med t ex ADHD.

Jag har arbetat som psykolog sedan 2007 och vidareutbildat mig till psykoterapeut med inriktning KBT. Genom åren har jag skaffat mig bred klinisk erfarenhet från vuxenpsykiatri, BUP (barn och ungdomspsykiatri) och skolhälsovård. Jag har jobbat med alla psykiatriska diagnoser inklusive psykoser. Fördjupade kunskaper har jag om bipolär sjukdom. Jag har hållit i anhörigutbildningar samt föreläser för psykologer och psykoterapeuter vid Linköpings universitet. Jag har lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av både barn och vuxna. Sedan 2017 driver jag egen mottagning. 

Mottagning: Gesällvägen 2, Sölvesborg. 
Hemsida: www.sjostrompsykologi.se