Alla behöver någon att prata med ibland – för att få lite stöd, bekräftelse, råd, uppmuntran, hjälp att sortera eller för att förstå sig själv. Som psykolog kan jag stötta dig när du går igenom en kris eller i att få till det s k livspusslet. Jag kan lära dig olika verktyg och hjälpa dig att hitta strategier för att hantera stress, orostankar och nedstämdhet. Om du har svårt för att sova eller vill få hjälp att må bättre. Att bearbeta smärtsamma och svåra livshändelser, kanske trauman. 
Men psykologsamtal är också förebyggande. Jag ger dig stöd och vägledning i hur du kan förbättra din hälsa genom att ta hand om dig själv och din kropp. Att ta hand om dig själv kan vara att få en livsstilsförändring att bli av. Att komma ur negativa tankespiraler. Att omge dig med människor som bryr sig om dig och som fyller på din energi. Genom att aktivt försöka ta tag i saker som går att påverka, kan du uppleva mer av mening och energi i din vardag, och livet kan kännas både mer harmoniskt och roligare. Det viktiga för dig är det viktiga för mig, och jag är beredd att stötta dig i det du står inför här och nu. 

Min främsta erfarenhet som psykolog kommer från arbetet inom primärvården, där fokus har varit att främja hälsa och behandla psykisk ohälsa av alla slag – kriser, stress- och utmattningsproblem, nedstämdhet/depression, oro/ångest, dålig självkänsla, sömnsvårigheter och trauman. Metoder jag använder är bl a KBT, ACT, mindfulness och EMDR-terapi. Jag är också en varm förespråkare av fysisk aktivitet!

Jag har en psykodynamisk grundutbildning med en påbyggnadsutbildning inom KBT. Under 2019 utbildar jag mig också inom EMDR-terapi, där man använder sig av ögonrörelser för att behandla trauman och andra svåra känslomässiga tillstånd. 

Jag följer Psykologförbundets yrkesetiska principer och arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att vara legitimerad psykolog innebär att min verksamhet står under statlig tillsyn. I mitt medlemskap i Psykologföretagarna ingår en patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dig som klient. 

Det roligaste med psykologyrket är mötet med alla människor, var och en med sin unika livshistoria, och som hittar de mest fantastiska sätt att ta sig fram i livet, trots de problem vi alla periodvis stöter på under resans gång. Att få ta del av dessa livsöden och vandra med en bit på vägen ser jag som en stor ynnest.

Varmt välkommen att höra av dig!