Ofta orsakas psykiskt lidande av obearbetade känslomässiga reaktioner.  I psykoterapi hos mig ligger fokus på känslomässig bearbetning som leder minskade symtom och ökad självkännedom. För en mer utförlig beskrivning av mitt sätt att arbeta, besök min hemsida: www.rasmussenpsykoterapi.se