Ofta orsakas psykiskt lidande (t ex ångest, depressioner och relationsproblem) av obearbetade känslomässiga reaktioner. I psykoterapi hos mig ligger fokus på känslomässig bearbetning som leder minskade symtom och ökad självkännedom. Metoden jag arbetar utifrån heter ISTDP. Jag är även handledare och utbildare i denna metod. Jag har femton års erfarenhet av terapeutiskt arbete, mestadels inom den psykiatriska vården vilket lärt mig mycket om behandling av även allvarliga psykiatriska tillstånd. För en mer utförlig beskrivning av mitt sätt att arbeta, besök min hemsida: www.rasmussenpsykoterapi.se