Mitt namn är Bruno Adler, jag är legitimerad psykoterapeut i Sverige och psykolog M.S. med fyrtiofem års erfarenhet. Jag behärskar flytande svenska, engelska, tyska och franska.

Jag arbetar med utveckling av nya psykoanalytiska metoder som jag kallar ECP, Emotionell Core Perception. I ECP får patienten återuppleva i nuet de tidigaste frustrerande och traumatiserande erfarenheterna samt sina emotionella reaktioner på dessa. När detta händer i närvarande och i full binokulär kontakt med terapeutens ögon som upplevs som ett primärt objekt, så upplöses undan för undan rädslan som gav upphov till dysfunktionella och handikappande försvarsmekanismer.  
Jag ger terapi till patienter som vill omstrukturera sina liv och till intresserade psykologer och psykiatriker som vill lära sig metoden.
Mitt arvode för privatpersoner är 1300 SEK och för professionella 1800 SEK. Hör gärna av dig för att boka in en tid!