Välkommen till mig för psykoterapi eller samtal i på mottagningen som ligger centralt i Göteborg.

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning psykodynamisk terapi. Har också utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT), compassionfokuserad terapi (CFT) och mindfulness.  

Jag har lång erfarenhet av samtal med barn, ungdomar och vuxna med psykisk- och stressrelaterad ohälsa och har gett stöd och terapi individuellt och i grupp, till familjer, föräldrar och anhöriga.  

Mitt arbetsområde har varit inom barn och ungdoms- och vuxenpsykiatri, cancerrehabilitering i öppenvård, familjebehandling i socialtjänst, särskola. För närvarande arbetar jag inom grön rehabilitering för personer med utmattning och stressrelaterad ohälsa.

Besök gärna min hemsida www.lindgrenpsykoterapi.se