Jag är utbildad KBT terapeut och har mer än trettio års erfarenhet av att tillämpa KBT, så du kan känna dig trygg med mig. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor från många olika kulturer och allt från ungdomar till äldre upp i 90 års åldern. Sedan många år arbetar jag med digitala möten med mycket goda resultat. 
I min egen psykologverksamhet har jag arbetat med stresshantering, oro, kris, depression, sorg, par, relationsproblem, psykisk friskvård, självförtroende, självkänsla, föreläsningar, ledarutveckling, utmattning, handledning, personalstöd och adoptioner. 2014 kom min bok Hälsa varje dag på Collana förlag. I boken beskriver jag ett psykologiskt träningsprogram för ökat psykiskt vardagsvälbefinnade. Du som behöver prata är välkommen! Du som vill känna mera livsglädje, energi, frihet, inre frid, mera kärlek och en djupare mening är välkommen! Du som vill ta tillvara ditt liv och din tid i högre grad är välkommen! Du som vill ha mera ut av ditt liv och som har drömmar du vill förverkliga är välkommen! Du som vill lära dig hur du kan öka och behålla ditt psykiska välbefinnande i din vardag i livets ups and downs.  Kognitiv beteende terapi innebär att vi arbetar med att förändra tankemönster så att de blir hjälpsamma och hälsobringande. Tillsammans kommer vi att arbeta för att förverkliga de mål som du vill nå med vårt arbete. Jag är tacksam för att du tar en första kontakt med mig via e-post hjartbergpsykolog@gmail.com. Hjärtligt välkommen att boka en tid med mig. Jag erbjuder dig både dags, kvälls och helg tider.