Jag påbörjade min akademiska utbildning till psykolog i Storbritannien. Där läste jag en kandidatexamen (tre år) i psykologi på Universitetet i Leicester. Därefter fortsatte jag mina studier i Sverige och fick min psykologexamen från Örebro Universitet i början av 2011. Under åren i Örebro fick jag en grund i de vanligaste terapiskolorna då Örebros utbildningsprofil för psykologprogrammet är ”Integrativ”. Tack vare detta har jag en grund i psykodynamisk, KBT (kognitiv beteendeterapi), existentiell/humanistisk och kognitiv teori och praktik. På senare tid har jag fördjupat mig i ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) som är en intensiv korttidsdynamisk metod. Med fokus på relationer och känslor, med tydligt fokus och effektiva interventioner. Du kan läsa mer om ISTDP på ISTDPsweden.se