Varmt välkommen till min psykologmottagning i centrala Mölnlycke!

Jag erbjuder 

Individuell psykoterapi
Exempel på vanliga områden att arbeta med är stress, ångest, nedstämdhet, relationsproblem, kriser, identitetsfrågor, låg självkänsla.

Parterapi
Parterapi erbjuder en möjlighet att undersöka, förstå och arbeta med konflikter som kan finnas i en parrelation.

Hypnoterapi
Djupavslappning med hypnos för IBS-drabbade. Med denna metod kan du lära dig att reagera på dina mag/tarm-symtom med mindre ångest, stress och oro.

Jag har lång erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete från psykiatrisk öppenvård, psykiatrisk akutsjukvård, primärvård och från mitt arbete på min privata psykologmottagning (som jag driver sedan 2012).

Jag har utöver min psykologutbildning med psykodynamisk inriktning även utbildat mig inom hypnos och KBT (kognitiv beteendeterapi)