Stresshantering, utmattning, smärta:
Ett område Agnes forskat kring och arbetat mycket med är stresshantering och behandling av stressrelaterad ohälsa. Andra närliggande problem är sömnproblem och långvarig smärta vilket Agnes också har ett stort intresse för att finna goda behandlingar för. 

KBT-terapi för individer och familjer, stöd i att bli och vara förälder: 
I arbetet med individuella kontakter så utgår Agnes från sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Utöver KBT så har hon flera fortbildningar inom andra behandlingsformer och arbetar bl.a. med ACT, mindfulness, visualisering och yoga för psykologisk behandling.  Hon har även studerat klinisk sexologi ett år vid Göteborgs universitet och är väl inläst gällande psykisk hälsa vid graviditet, förberedelse inför förlossning och behandling av förlossningsrädsla, föräldrastöd, stöd under IVF-behandling, upplevelser som adopterad och adoptivförälder samt småbarnstid. Två vanliga smärttillstånd hos kvinnor som KBT-behandling ofta fungerar väl för är vaginism och vestibulit.

Hälsopsykologi; yoga och fysisk aktivitet för psykologisk behandling: Idag har den vetenskapliga kunskapen blivit allt större kring hur fysisk träning, kost, yoga och meditation kan berika och ibland vara grunden i arbetet med psykisk ohälsa och i strävan att främja hälsa och förebygga ohälsa. Agnes arbetar med kurser, föreläsningar och individuella kontakter där hon kan använda både sin kunskap som psykolog och erfarenheten som lärare inom yoga, pilates, träning, hälsa, meditation och mindfulness.