Jag erbjuder psykoterapi med systemteoretisk inriktning  till individer / par / familjer. Systemteori handlar om att se helheten och delarna, vad och hur påverkas av vad och av vem.
Terapi kan hjälpa dig att hitta verktyg för vad som händer inom dig. Gällande parterapi är det verksamt när parets relation kanske gått i lås eller när ni behöver hitta nya sätt att kommunicera.
Se mer info
www. dufmatspsykoterapi.se