Mitt namn är Vegard Hanken och jag är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi.

I mitt arbete har jag ett stort intresse för den centrala roll känslor och relationer spelar i våra liv.
Som psykolog är jag engagerad, lyhörd och aktiv, och använder min kompetens för att ge en terapi som passar just dig. På områden där du har hamnat i fastlåsta känslor, tankar, beteenden eller relationer önskar jag gemensamt med dig hitta konkreta och hjälpsamma strategier och söka nya vägar vidare.
Mitt övergripande mål är att hjälpa dig förbättra din relation till dig själv så att du kan känna dig friare och mera närvarande i samvaro med andra.

Jag är initiativtagare och ledare för Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi (www.sieft.se), och är certifierad EFT-terapeut och handledare.

Mer information om mig hittar du på: www.vegardhanken.se